Πρόστιμα εκπρόθεσμου ελέγχου Επιβατικά

Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Στους οδηγούς οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ επιβάλλεται πρόστιμο από την τροχαία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΟΚ.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η έκδοση παράβολου εκπρόθεσμου ελέγχου γίνει από το KTEO μας, η έκδοση του e-παράβολου μπορεί κατά περίπτωση να επιβαρυνθεί με το σχετικό διαχειριστικό κόστος εκδόσεως και πληρωμής του.

Για να ενημερωθείτε για τα πρόστιμα πατήστε εδώ