Διαδικασία τεχνικού ελέγχου Φορτηγών

 • 1. Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε/span>
 • Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 • Παραδίδετε τα απαραιτητα δικαιλογητικά για διεκπεραίωση
 • Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 • Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των βαρέων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 19111/192 (ΦΕΚ Β/1003)  της 26.03.2019

Περιγραφικά ελέγχονται στο όχημα τα κάτωθι:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Τα καυσαέρια του οχήματος
 •  Ο αριθμός πλαισίου
 • Ο αριθμός μηχανής
 •  Το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 • Τα ελαστικά

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

 • Η σύγκλιση – απόκλιση της πορείας του οχήματος
 • Η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 • Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΛΑΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ

 • Το σύστημα διεύθυνσης
 • Το σύστημα ανάρτησης
 • Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • Το σύστημα πέδησης (εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, ταμπούρα-δίσκοι, φυσούνες αέρα, βαλβίδες, αεροφυλάκια)
 • Οι οξειδώσεις του αμαξώματος και του πλαισίου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.